Online přihláška
Můžete se velice rychle a jednoduše přihlásit do některého z našich jazykových kurzů.
Přihlásit

 

Kontakty
Jazyková škola Tri-Angl
Nová 1126
696 03 Dubňany

Email: tri.angl@email.cz

Tel.: 724 703 528
        725 935 233


Metodologie Kurzů pro věřejnost

O metodě:

 

Direct method for English® je jedním z nejvíce fungujících a nejpraktičtějších způsobů, jak se naučit všeobecnou angličtinu.

Jde o licencovaný systém výuky, který na český trh vstoupil v září 2009. Tato metoda vychází z principů přímých metod, které dále zdokonalila a vylepšila. Ve světě je jejich přirozeným nástupcem. Důvod je jednoduchý: Principy přímých metod zůstaly zachovány, ale vylepšily se nedostatky, které nebyly pravidelně aktualizovány. V zahraničí projevilo až 95 % studentů výraznou spokojenost s přechodem na Direct method for English®. Pro více informací o rozdílech prosím navštivte stránku www.Direct-English.cz.

Systém Direct method for English® je založený na přímé metodě výuky angličtiny (což znamená, že pokud se chcete naučit mluvit anglicky, musíte co nejvíce anglicky mluvit) a je sestavený pro studium všeobecné angličtiny. Metodicky je tedy zaměřený na řízenou konverzaci, přičemž studentovi simuluje anglicky hovořící prostředí.

Výuka probíhá v menších skupinách, studenti na hodinách mluví 5 až 6-krát častěji než na "tradičních" hodinách. Je to dáno tím, že lektor neustále klade otázky a studenti jsou náhodně vyvoláváni k odpovědím. Lektor studenta vždy "tlačí" k odpovědi, čehož výsledkem je, že student skutečně mluví anglicky již od první hodiny. To způsobí, že komunikační bariéra se po několika hodinách překoná, odbourá se strach z mluvení a student získává potřebné sebevědomí.

Studenti se tedy učí jazyk přirozenou cestou – jako malé děti – nejprve pouze opakují slova a věty, později je začnou chápat a nakonec je začnou sami používat. Dalším podstatným znakem je lepší porozumění mluvené angličtině. Je to proto, že student musí být na hodinách 100 % soustředěný na jazyk, a tedy na porozumění.

Takové hodiny dokážou vést pouze zkušení lektoři s dobrými pedagogickými vlastnostmi a praxí. Na hodinách se totiž používá minimum češtiny a lektor vysvětluje téměř vše v angličtině. Kromě toho musí zvládnout udržovat tempo hodiny, aby byli studenti neustále soustředěni. Z těchto příčin se licence k používání této metody udělují pouze školám, které splňují přísná kvalitativní kritéria.

V menší míře je kladený důraz na gramatiku – paradoxně ji však studenti přesto ovládají a zúčastňují se úspěšně Cambridgeských testů (FCE a PET). Důvod je velice jednoduchý – gramatika se učí přirozenou cestou. Student se neučí teoretická pravidla, ale cítí, kdy a jak gramatiku správně použít. Přesně tak jako ve svém rodném jazyce.

Učební materiály:

Při vyučovacích hodinách se používají profesionálně sestavené učebnice, které obsahují aktuální slovní zásobu, překlady slovíček se všemi jejich významy, fonetickou transkripci slovíček, registr slovní zásoby, jednoduše vysvětlenou gramatiku na praktických příkladech, kompletní diktáty a cvičení, přátelský a velmi praktický design a to vše v českém překladu. Učebnice jsou výsledkem spolupráce expertů a lektorů z oblasti výuky angličtiny a kvalitativně splňují požadavky moderního studenta.

Každý student automaticky získává ZDARMA CD s nahrávkami hodin a lekcí pro rychlejší pokroky. CD (mp3) je automaticky součástí každé studentské učebnice. CD obsahuje všechny potřebné informace, aby byl student neustále s angličtinou v kontaktu – v práci, autě a při cestování. Obsahuje nahrávky z hodin, diktáty, čtení a cvičení. CD jsou nahrány profesionály na angličtinu a přeloženy do češtiny.

Aby se studenti učili rychleji, je součástí metody také ZDARMA integrovaný systém online výuky v příjemném a přehledném uživatelském rozhraní. Online výuka obsahuje: více než 500 gramatických cvičení a cvičení na slovní zásobu a více než 100 diktátů. Student tak získává dalších 100 hodin angličtiny navíc.

Licenční ochrana:

S ohledem na vysokou kvalitu metody ji mohou používat pouze licencované jazykové školy. Je to z důvodu zaručení výsledků, ochrany studentů před nekvalitními jazykovými školami a tedy i z důvodu zachování dobrého jména metody. EMPIRE je první oficiální licencovanou školou v České republice, která tuto metodu používá.

Pokud se chcete dozvědět více, máte možnost přihlásit se na bezplatnou a nezávaznou ukázkovou hodinu. Naše kontakty

Kompletní informace o metodě Direct method for English® naleznete na oficiální stránce www.Direct-English.cz..

Změny na webu

27.7.2011
Přidány nové sekce do menu.
Rozšířily jsme nabídkové menu pro soukromé osoby i firmy o nové kurzy pro Vás pro rok 2011 - 2012. Vyberte ten správný kurz pro Vás a zdokonalte se v anglickém jazyce.