Online přihláška
Můžete se velice rychle a jednoduše přihlásit do některého z našich jazykových kurzů.
Přihlásit

 

Kontakty
Jazyková škola Tri-Angl
Nová 1126
696 03 Dubňany

Email: tri.angl@email.cz

Tel.: 724 703 528
        725 935 233


Reference

 • MND Drilling & Services a.s.
  Ing. René Kachyňa
  Ředitel společnosti

  Společnost MND Drilling and Services a.s. využívá služeb Jazykové školy Tri-Angl s.r.o. již několik let. V prostorách naší firmy probíhá výuka anglického jazyka jak skupinová, tak individuální. Vyhovuje nám přizpůsobeni výuky našim požadavkům (vrtařská angličtina),časová flexibilita a vstřícnost lektorů. S lektory jazykové školy je vždy korektní spolupráce, na výuku jsou pečlivě připraveni. Dosavadní spolupráci hodnotím jako velmi dobrou a podle zkušeností mohu jazykovou školu Tri-Angl doporučit ostatním firmám a organizacím .

 • Special Turbo a.s
  Ing. Jiří Valašek
  Předseda představenstva

  Jazyková škola Tri-Angl zajišťuje výuku anglického jazyka v naší společnosti již druhým rokem. Výuka probíhá pravidelně jednou týdně a je zaměřena hlavně na zdokonalování obchodní konverzace a odbornou terminologii, částečně pak i na opakování a doplnění znalostí gramatiky. Lektor, který u nás provádí je rodilý mluvčí pan Daniel Monaghan. Pravidelnou komunikací s rodilým mluvčím a jeho správným, individuálním přístupem ke každému jednotlivci se zlepšilakomunikativnost našich zaměstnanců v anglickem jazyce, což se výrazně projevilo i na obchodních výsledcích naší společnosti. Proto společnost Tri-Angl s.r.o. můžeme doporučit všem, kteří chtějí zvýšit jazykovou úroveň svých zaměstnanců a tím i úroveň své firmy.

 • Decospan CZ s.r.o
  Ing. Pavel Šafařík
  Ředitel společnosti

  Naše společnost Decospan CZ s.r.o. spolupracuje s jazykovou školou Tri-Angl s.r.o. a jejím prostřednictvím již druhým rokem provádí jazykové vzdělávání a doškolování anglického jazyka v naší společnosti. Za svoji osobu jsem spokojen s kvalitou výuky, která čerpá z nejnovějších učebnic a každý týden jsouv konverzaci probírána aktuální témata českých a světových událostí včetně diskuse z problematiky obchodu, týkajícího se předmětu našeho podnikání. Musím konstatovat, že po roce výuky se moje znalosti angličtiny viditelně zlepšily a umožňují mi výrazně snazší komunikaci s našimi zahraničními obchodními partnery. Stejnou zkušenost absolvovali i mí přátelé, kterým jsem jazykovou školu doporučil.

 • D.A.V. a.s. Rohatec
  PhDr. Ondřej Suchánek
  Ředitel společnosti

  Naše společnost využívá služeb Jazykové školy Tri-angl s.r.o. pro naše klíčové zaměstnance již od roku 2006. S lektory jsme velmi spokojení a výsledky hodnotíme velmi kladně. Těší nás jejich ochota, vstřícnost. Jazyková škola Tri-angl pro nás připravila systém používání technické slovní zásoby, kterou musíme v anglickém jazyce zvládnout. Lektor je příjemný a zábavný. Jeho hodiny jsou velmi přínosné.

 • DANEX s.r.o. Skalica
  Ing. Rudolf Danihel
  Ředitel společnosti

  Když jsme hledali školu pro výuku anglického jazyka, měli jsme obavy, že nebude snadné najít takovou školu, která by nám vyšla ve všech našich požadavcích vstříc. Měli jsme štěstí, že jsme se obrátili právě na jazykovou školu Tri-Angl. Jejich nasazení, ochota a vstřícnost nám umožňuje nejenom zvládat komunikaci v běžné obchodní angličtině (telefonování, korespondence), ale také zvládat specifickou slovní zásobu technického zaměření – strojírenský průmysl. Lektoři jsou velmi přátelští, profesionální, důslední. Jsme velmi rádi za náš výběr.

 • MND Drilling & Services a.s.
  Ing. Pavel Zbořil
  Finanční ředitel společnosti

  Spolupráci s Jazykovou školou Tri-angl s r.o. hodnotím z pohledu své konkrétní zkušenosti na velmi dobré úrovni, se schopností reagovat na operativní změny a požadavky. Po dobu výuky (cca 1 rok) nedošlo k žádným skutečnostem, které by ze strany dodavatele služby narušily výuku. Velmi pozitivním okamžikem je, že výuka probíhá prostřednictvím rodilého mluvčího.

 • TENTE s.r.o.
  Jiří Marcián
  Ředitel společnosti

  S Jazykovou školu Tri-Angl s.r.o. spolupracujeme již několik let. Za tu dobu jsme postoupili od úrovně začátečníků na úroveň pokročilý. Oceňujeme především osobní přistup, flexibilitu, trpělivost, profesionalitu a pestrost výuky.

 • MND Drilling & Services a.s.
  Jana Fadrná
  Koordinátorka rozvoje lidských zdrojů

  Reference MND Drilling & Services o Jazykové škole Tri-Angl, s.r.o. Naše společnost spolupracuje s Jazykovou školou Tri-Angl od roku 2009. Lektoři jazykové školy zajišťují výuku anglického jazyka pro zaměstnance rozdělené do skupin podle různé úrovně znalosti jazyka. Lektoři jsou velmi flexibilní a umí přizpůsobit vyučovací hodiny požadavkům studentů a pružně reagovat na počet studentů ve skupině. Rovněž komunikace s jazykovou školou je otevřená a bezproblémová. S poskytovanými službami jsme spokojení. Jedná se o spolehlivého a seriózního partnera, jehož služby můžeme vřele doporučit.

 • MND a.s.
  Michaela Macháčová

  Výuka anglického jazyka probíhá v naší skupince od září 2010. Již při prvních hodinách bylo patrné, že je to lektorka velmi zodpovědná – vždy se na hodinu naší, a jistě i jiných skupin, pečlivě připravuje. Výuka tak není improvizovaná ale systematická. Gramatické jevy jsou připomenuty věcně a velmi přehledně. Prostor je věnován jak pro opakování, tak i pro nové učivo. Hodinami se prolínají různá cvičení, utužování gramatiky a též poslechy, zadávány jsou i přiměřené domácí úkoly. Kladně bych také hodnotila nácvik výslovnosti. V případě, že se nám nedaří, klidně se probranému učivu vrátí a vysvětlí znovu.
Změny na webu

27.7.2011
Přidány nové sekce do menu.
Rozšířily jsme nabídkové menu pro soukromé osoby i firmy o nové kurzy pro Vás pro rok 2011 - 2012. Vyberte ten správný kurz pro Vás a zdokonalte se v anglickém jazyce.